Výzva radnici Brno–střed ohledně vizuálního smogu.

V městské části Brno-střed, která by měla být reprezentativní částí města, se výrazně rozmohl tzv. vizuální smog. Pojmem vizuální smog se zde rozumí nevkusné prezentace provozoven obchodníků – například vývěsní štíty a poutače barev a stylů, které výrazně kolidují s historickou podstatou a hodnotou místní architektury. Tyto prezentace zcela zbytečně zahlcují centrum Brna nepřehledným vizuálním chaosem. Závažně poškozují hodnotu architektury a nepřinášejí profit ani městu, ani návštěvníkům a ve výsledku ani obchodníkům – v chaotické změti nápisů a fotografií veškeré informace o nabídce obchodů zanikají.

Centrum města Brna má nesporné kvality nejen v prolínání historické a moderní architektury, ale také v urbanistických dispozicích, které zajišťují, že se v centru pohybuje velké množství turistů, stálých obyvatel i dalších návštěvníků. Myslíme si, že všichni návštěvníci i obyvatelé středu města si zaslouží důstojnější veřejný prostor k setkávání.

Vyzýváme tedy radnici městské části Brno-střed, aby podnikla veškeré možné kroky k zušlechtění centra města, zejména vypuzení vizuálně agresivních velkoplošných polepů výloh a cedulí degradujících architekturu. Vyzýváme ke kultivaci chaotické záplavy barev a nápisů, která znesnadňuje orientaci a negativně ovlivňuje současné i nastupující generace. Chceme, aby Brno mělo důstojný veřejný prostor, který mu jako krajskému městu náleží.

Tato výzva bude předložena vedení radnice MČ Brno-střed, můžete ji podpořit svým podpisem:

Křestní jméno:

Příjmení:

Povolání:

Email (nebude zveřejněn):

Kontakt Facebook projektu Výzkum lokality a pozadí projektu → © Veronika Rút Nováková Coding Vilém Zouhar